Legálnosť


Každý z našich príjemcov registráciou na jeden z našich portálov súhlasil z prijímaním reklamných e-mailov, a túto zodpovednosť berieme na seba. Ak po určitom čase prijímateľ prestane súhlasiť, svoju registráciu zruší jedným kliknutím na odkaz, ktorý prikladáme do každého e-mailu na spodnú časť.
Odkaz na vymazanie prijímateľa z databázy musíme pridať do spodnej časti e-mailu na základe §62 ods.3 zákona 351/2011 z.z. o elektronických komunikáciach.
Najčastejším problémom, na ktorý narazíte pri hromadnom rozosielanie e-mailov bez špeciálneho nástroja (automatický odhlasovací link, SPF, DKIM), je to, že správy skončia zachytené cez SPAM filtre (ochrana proti nevyžiadanej pošte) a nedoručia sa.
Pri rozosielaní e-mailov pomocou systému Hromadný-mail.sk nebudú vaše správy zbytočne končiť v zložkách pre nevyžiadanú poštu ako SPAM.
Každný jeden e-mail musíme posúdiť, či má správa charakter nevyžiadanej pošty (SPAM).
Systém odosiela e-maily vo forme, ktorá je SPAM filtre akceptovaná a prepúšťaná. Každý email je podpísaný certifikátom prostredníctvom technológie DKIM, ktorá zabezpečí aby každý mail prešiel cez spam filter. Technológiu DKIM používa napr gmail.com, seznam.cz, zo slovenských hostingov ju ponúka len websupport.sk. Samozrejmosťou je použitie aj ďalšej technológie SPF, ktorá zároveň chráni pred zneužitím emailu z ktorého odchádza pošta.
Citácia zo zákona o elektronických komunikáciach:
Podľa § 62 ods.3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty podľa vyššieuvedeného odseku 2 sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom. Príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe ak také použitie predtým neodmietol. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ, a nabádanie k návšteve webového sídla v rozpore s osobitným predpisom.
hromadny-mail.sk
Copyright © 2015- EM Technologies s.r.o.

Informácie

Kontakt

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vytvorené od
Vytvorené od atlasia